Yağ Eritme Ünitesi

Yağ eritme ünitesi; yağ blokları, margarin, çikolata blokları, damla çikolata ve benzer ürünlerin hassas kontrollü ısıtma yoluyla, katı fazdan yarı katı veya sıvı faza dönüştürülerek, karıştırma işlemine hazır hale getirilmesini sağlar.

Sıcaklık ayarlanabilir ısıtmalı bir hazne yardımıyla sıvı faza dönüşüm sağlanır.

Değişken hızda bir ajitatör eriyen ürünleri süspansiyon halinde kontrollü ve sabit sıcaklıkta tutulmasını sağlar.

Yağ bloklar, bir masa üzerinde ambalajından çıkarılır ve ısıtma haznesine kaydırılmadan önce, manuel olarak eriticiye konur. Yağ eriticinin çıkışında, eriyen yağları ana sisteme transfer eden bir pompa bulunmaktadır.

Eriticinin sıcaklığı, kafes, çift cidarlı tank ve boru hattı üzerinde bulunan, sıcak su sistemi ile her üç bileşenin de sabit set sıcaklık değerinde kontrol edilmesi sağlanır.